krajobraz

Źródło: www. prezydent.pl

Projekt ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Celem zaproponowanych przez Prezydenta rozwiązań jest wdrożenie zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w związku z tym wprowadzenie niezbędnego minimum regulacji, bez których krajobraz Polski nie będzie wystarczająco chroniony.

Plik do pobrania >>>

Legislacja

1 lipca 2013 r. – Projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 1525)

9 lipca 2013 r. – Projekt skierowany do opinii do organizacji samorządowych

25 lipca 2013 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu

Projekt skierowany do Komisji Infrastruktury, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

3 marca 2014 r. – wpłynęło stanowisko rządu

Wyniki konsultacji społecznych >>>