Puszcza Białowieska

Źródło: Lasy Państwowe, Tekst: Ewa Majewska, Zespół ds. Promocji i Mediów RDLP w Białymstoku

Renominacja dla Obiektu Światowego Dziedzictwa: Puszcza Białowieska

11 lutego 2014 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego podczas spotkania Komitetu Sterującego do spraw Światowego Dziedzictwa UNESCO: Puszcza Białowieska, podpisano porozumienie pomiędzy nadleśnictwami Białowieża, Browsk i Hajnówka oraz parkami narodowymi po obu stronach granicy o współpracy i przygotowaniu oraz wdrażaniu Planu Zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska.

Celem porozumienia jest efektywna współpraca wzakresie kompetencji instytucji zarządzających obszarem Obiektu Światowego Dziedzictwa „Puszcza Białowieska”. Przygotowano również odpowiedzi na pytania skierowane z UNESCO w sprawie uzupełnienia informacji i materiałów niezbędnych do dalszych prac przy rozpatrywaniu wniosku re-nominacyjnego.

Warto przypomnieć, że na Listę Światowego Dziedzictwa część obszaru Białowieskiego Parku Narodowego została wpisana w roku 1979. Białoruską część Puszczy Białowieskiej wpisano w 1992 r., jako rozszerzenie wcześniejszego wpisu. Obiekt wpisano na listę na podstawie naturalnego kryterium III (obecnie kryterium VII). W 2010 roku rozpoczęły się prace nad wnioskiem re-nominacyjnym, do których dołączyły Lasy Państwowe.

W nowym wniosku, złożonym w 2011 r. zasugerowano zmianę kryteriów wpisu na bardziej adekwatne dla obiektu, który był jednym z pierwszych obszarów chronionych w Europie, a który znany jest na świecie głównie z powodu swej unikalnej flory, fauny, grzybów i nieprzerwanych procesów naturalnych, kształtujących ekosystem. Zaproponowano zmianę nazwy na „Bialowieza Forest” oraz takie zmiany granic obiektu, aby pokrywały się z linią zwartego zasięgu ekosystemów leśnych całej Puszczy Białowieskiej.

W połowie marca odbędzie się kolejne spotkanie związane z realizacją podpisanego porozumienia. We wszystkich dotychczasowych etapach prac re-nominacyjnych uczestniczyli zarządcy terenu Puszczy Białowieskiej, z aktywnym udziałem przedstawicieli RDLP w Białymstoku oraz Nadleśnictw LKP ”Puszcza Białowieska”: Białowieży, Browska i Hajnówki.

Fot. Teresa Podgórska