cis_taxus_baccata_2

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Więcej cisów na podkarpaciu dzięki działaniom leśników

W lasach Podkarpacia rośnie aktualnie 70 tys. cisów. 90 proc. z nich wyhodowali i zasadzili leśnicy w kolejnych programach ochrony i restytucji tego gatunku – powiedział w środę rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Dodał, że cisy bardzo trudno się odnawiają w warunkach naturalnych, a leśnicy od lat zauważali regres w młodym pokoleniu tego gatunku.

W związku z tym latach 2003 – 04 w Nadleśnictwie Dukla wdrożono program czynnej ochrony tego gatunku poprzez wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w rezerwatach: „Kretówki”, „Igiełki”, „Wadernik” i „Łysa Góra”, a także poza rezerwatem w kompleksie leśnym Łysej Góry. Zebrano też wówczas 40 tys. nasion, które po zabiegu przygotowania do wysiewu, użyto do hodowli sadzonek.

W ramach zabezpieczenia przed zwierzyną w rezerwatach cisowych ogrodzono miejsca z odnowieniem naturalnym. Dodatkowo leśnicy wycięli drzewa i krzewy liściaste uniemożliwiające prawidłowy rozwój koron u dojrzałych cisów.

Kolejne działania już na skalę regionalną podjęto w 2006 roku. Przeprowadzona wtedy inwentaryzacja wykazała, że w 11 podkarpackich nadleśnictwach rośnie 5306 dojrzałych cisów, w tym 2869 na gruntach administrowanych przez Lasy Państwowe.

„Program rozpisany był na lata 2007-16. Głównymi jego celami były: poprawienie warunków świetlnych dla rozwoju starych cisów, zbiór nasion, hodowla sadzonek i założenie tzw. upraw pochodnych, a więc z sadzonek wyhodowanych z nasion pochodzących z wytypowanych drzew w rezerwatach” – wyjaśnił rzecznik krośnieńskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Cis_fot_Rafał_Szkopiński
Cis_fot_Rafał_Szkopiński

Leśnicy z nadleśnictw Dukla i Kołaczyce zebrali wówczas z wytypowanych drzew w rezerwatach nasiona cisa. W marcu 2009 roku wysiano je w szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Oleszyce; skiełkowało 64 tys. młodych cisów.

Zdecydowaną większość z nich posadzono w lasach nadleśnictw: Baligród, Brzozów i Kołaczyce. Poza tym wprowadzono cisa jako element odnowienia w lasach gospodarczych. W ramach tego projektu posadzono blisko 65 tys. młodych cisów.

„Porównując do liczby cisów z inwentaryzacji w 2006 roku zwiększyliśmy jego liczebność kilkunastokrotnie. W efekcie cis jest obecny w większości naszych nadleśnictw. Wrócił do lasów regionu i widać to już gołym okiem. A nasz program pomocy cisom jest kontynuowany i będzie trwał do roku 2030″ – zauważył Marszałek.

Na Podkarpaciu najgrubszy cis rośnie w Łysej Górze w Beskidzie Niskim. „Ma ponad 170 cm obwodu w pierśnicy. Wraz z gruntem został kilkanaście lat temu wykupiony przez Nadleśnictwo Dukla z rąk prywatnych na rzecz Skarbu Państwa i uznany za pomnik przyrody”– mówił rzecznik.

Obecnie w regionie istnieje kilka, objętych ochroną, skupisk cisa. Są to rezerwaty: „Cisy w Serednicy” (Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne), „Cisy na górze Jawor” i „Woronikówka” (Nadleśnictwo Baligród), „Kretówki” (Nadleśnictwo Kołaczyce), „Igiełki”, „Łysa Góra” i „Wadernik” (Nadleśnictwo Dukla) oraz „Cisy w Malinówce” i „Cisy w Nowej Wsi” położone na gruntach prywatnych. (PAP)

Autor: Alfred Kyc