nietoperz

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Wielki powrót nietoperzy

W latach 1993 – 2011 liczba nietoperzy w Europie wzrosła aż o 43 proc. – wynika z opublikowanego w czwartek 30 stycznia raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

W raporcie oceniono stan populacji nietoperzy reprezentujących 16 spośród 45 gatunków, jakie można spotkać na naszym kontynencie. Ssaki badano i katalogowano podczas ich hibernacji w 6 tys. stanowisk z Węgier, Holandii, Austrii, Portugalii, Łotwy, Słowenii, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz z Niemiec (Bawarii i Turyngii).

Wyniki wskazują na to, że w latach 1993-2011 liczba nietoperzy wzrosła aż o 43 proc. W pewnym momencie (około roku 2003) trend ten jednak delikatnie wyhamował i od tamtej pory liczba tych ssaków utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie – ocenili autorzy opracowania.

Poprawa dotyczy większości badanych gatunków. Ośmiu przybywało umiarkowanie, np. nocka rudego (Myotis daubentonii). Nocek wąsatek i nocek Brandta (Myotis mystacinus, M. brandtii) są do siebie tak podobne, że potraktowano je jako jedną grupę. Okazały się one jedynymi, których wyraźnie przybywa przez cały uwzględniony w badaniach okres. Trzy inne gatunki zachowują przez cały czas stałą liczebność, zaś co do dwóch nie ma pewności. Nieznacznie ubyło gacka szarego (Plecotus austriacus).

Zmiana jest bardzo wyraźna, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że długi czas nietoperzy w Europie wyłącznie ubywało, zwłaszcza w drugiej połowie XX w. Nie służyły im zmiany w sposobie wykorzystania ziemi i intensyfikacja rolnictwa. Z powodu fragmentacji i degradacji środowiska kurczyły się tereny, na których ssaki te mogły mieszkać i żerować. Same zaś nietoperze nierzadko zabijano, a miejsca ich noclegów niszczono. Nie służyło im też używanie na poddaszach budynków gospodarczych (gdzie często nocują) chemicznych środków ochrony drewna, np. dieldryny.

Nietoperze są dość długowieczne, ale rozmnażają się powoli. Szybko się na nich odbijają wszelkie zmiany w środowisku i ingerencje człowieka, a regeneracja populacji wymaga wiele czasu. Choć poprawa cieszy ekspertów, to jednocześnie zastrzegają, że liczebność europejskiej populacji nie wróciła jeszcze do poziomu sprzed kryzysu. Wiele badanych nietoperzy wciąż należy do rzadkości, są to wciąż gatunki zagrożone – czytamy w raporcie EEA.

Zdaniem autorów opracowania liczebność nietoperzy może wzrastać dzięki ochronie ich – i ich siedlisk. Działania te są podejmowane w całej UE i na poziomie poszczególnych państw członkowskich. Raport opracowali eksperci na podstawie danych zebranych przez Bat Conservation Trust (BCT), Dutch Mammal Society (DMS) oraz Statistics Netherlands (SN) i inne organizacje pozarządowe. (PAP)