Źródło: Ministerstwo Środowiska

„Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy”

„Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy” to nazwa programu, w którym biorą udział m.in. Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Białowieski Park Narodowy oraz okoliczne gminy. Jego efektem ma być m.in. wzrost zatrudnienia w gminach Puszczy Białowieskiej oraz zwiększenie liczby odwiedzających je turystów.

Foto: Rafał Szkopiński
Foto: Rafał Szkopiński

Głównym celem programu jest stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin puszczańskich w oparciu o zasoby przyrodnicze oraz stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej na obszarze Puszczy Białowieskiej, przy jednoczesnym zachowaniu jej walorów przyrodniczych. Ważne jest także wypracowanie i wdrożenie modelu zarządzania terenami cennymi przyrodniczo na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Maciej Grabowski, minister środowiska: Nasz program jest unikatowy nie tylko ze względu na wyjątkową wartość przyrodniczą Puszczy Białowieskiej. To także krzepiący przykład zbudowania skutecznego porozumienia między stronami, które mogą mieć różne interesy. Cieszę się, że wszyscy zainteresowani wspólnie tworzą lepsze jutro dla całego regionu.

W Nadleśnictwie Hajnówka, z inicjatywy ministra środowiska Macieja Grabowskiego, podpisano list intencyjny w sprawie realizacji programu. Sygnatariuszami listu – oprócz Lasów Państwowych, koordynatora programu – są przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Białowieskiego Parku Narodowego oraz marszałek województwa podlaskiego, starosta hajnowski, burmistrz miasta Hajnówka oraz wójtowie gmin Białowieża, Hajnówka, Narewka i Dubicze Cerkiewne.

- W ramach programu Lasy Państwowe zrealizują łącznie 30 projektów. Wśród nich dwa bardzo się wyróżniają – ścieżka turystyczna w koronach drzew w Narewce, jedyna taka w Polsce, i centrum edukacji w Hajnówce, nazywane za swoim naukowym pierwowzorem „Centrum Przyrody Kopernik”. Dzięki tym inwestycjom ruch turystyczny przeniesie się częściowo poza park narodowy, dając lokalnym społecznościom szansę rozwojową i jednocześnie wpisując się w cele ochronne Puszczy Białowieskiej – wymienia minister Grabowski.

Program będzie realizowany do 2022 roku, z wykorzystaniem środków pochodzących z wielu źródeł, w tym: Lasów Państwowych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację wszystkich projektów potrzebnych będzie około 100 mln zł.

Galeria zdjęć >>>