Źródło: Tekst i zdjęcia: Rafał Szkopiński

Relacja z Jubileuszu 100-lecia działalności ZLPwRP

5 października 2018 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyły się centralne obchody 100-lecia działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Jubileusz ten zbiegł się w czasie z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i na wniosek przewodniczącego ZLP w RP Jarosława Szałaty objęty został Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

100_lecie_ZLPwRP_foto_R_Sz005

Otwarcie obchodów rozpoczęło się od wprowadzenia Sztandaru Związku Leśników Polskich.
Następnie odczytano listy prezydenta Andrzeja Dudy i wiceminister środowiska Małgorzaty Golińskiej, w których złożono wyrazy uznania dla działalności ZLPwRP na rzecz interesów polskiego leśnictwa.

Głos zabrał dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, który przedstawił kształtowanie się etosu leśnika polskiego w przestrzeni procesu uzyskiwania niepodległości państwa polskiego i tworzenia spójnej administracji lasów państwowych.
Podsumowując swoje wystąpienie dyrektor Konieczny powiedział:

100_lecie_ZLPwRP_foto_R_Sz006

 Po krótkiej przerwie, którą umiliła nam Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych, wystąpił Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Szałata.
Przewodniczący przedstawił uczestników oraz gości obchodów, następnie omówił historię działalności ZLP przeplatającą się z historią naszej ojczyzny oraz wkład  polskich leśników w walkę o odzyskanie niepodległości. Zaznaczył jak duże było zaangażowanie leśników i ich rodzin w działania wojenne,  które opłacone było najwyższą ceną w tym ceną krwi.
Wspomniał, że sam Związek Leśników Polskich jest starszy niż Lasy Państwowe, te bowiem swoje stulecie obchodzić będą w 2024 roku.

100_lecie_ZLPwRP_foto_R_Sz002

Przewodniczący przedstawił obecne zaangażowanie  związków zawodowych w sprawy takie jak: opiniowanie aktów prawnych, organizowanie pomocy finansowej dla rodzin leśników czy stypendiów dla uczniów szkół leśnych.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na wręczenie odznaczeń zasłużonym leśnikom i związkowcom.
Wręczone zostały: Krzyże Zasługi, Złoty Kordelas Leśnika Polskiego i  Kordelas Leśnika Polskiego, odznaki Honorowych Członków ZLPwRP, Złoty Znak Związku oraz upominki dla wieloletnich działaczy związku kończących pracę w Radzie Krajowej ZLPwRP.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście w imieniu: Zarządu Głównego SITLID, NSZZ Solidarność 80, pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,  pracowników Nadleśnictwa Sarbia, pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Część oficjalna zakończyła się wyprowadzeniem Sztandaru Związku Leśników Polskich, po czym uczestnicy obchodów wyszli na zewnątrz aby uczestniczyć w posadzeniu dębu niepodległości pobłogosławionego przez papieża Franciszka.

Galeria zdjęć >>>