Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013

Główny Urząd Statystyczny wydał komunikat w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., wyniosła  171,05  zł za 1m3.