Źródło: Lasy Państwowe, opracowano na podstawie tekstu Bogumiły Grabowskiej, „Głos Lasu”

Szpilki w Sękocinie i nowa strategia kadrowa LP

W dniach 24 – 25 października w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się 4. Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Kobiet Lasu. Panie spotkały się pod hasłem „Kobiety w lesie – kapitalnie”.

Pań co roku w gronie pracowników Lasów Państwowych jest coraz więcej. Obecnie stanowią około 25 proc. zatrudnionych. Jak podkreślały zabierające głos w dyskusji leśniczki, kobieta leśniczy nie budzi już takich emocji, jak kilkanaście lat temu.

Przybywa również kobiet na stanowiskach kierowniczych. W tym roku na przykład zostały nominowane na stanowisko nadleśniczego Małgorzata Błyskun (Nadl. Wipsowo) i Anna Krzyżanowska (Nadl. Iława).

Na koniec pierwszego dnia konferencji dyrektor Adam Wasiak  przedstawił nową strategię kadrową LP. W strategię tą doskonale może się wpisać mentoring, czyli nowy model przywództwa. Opiera się na partnerskich relacjach pomiędzy mistrzem (mentorem, kierownikiem), a uczniem (pracownikiem) i jest nastawiony na rozwijanie potencjału ucznia i dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Pełna treść relacji z 4. Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Kobiet Lasu >>>