Źródło: Korespondencja: Paweł Jaczewski, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Termomodernizacja budynków w Lasach Państwowych

W najbliższych latach kilkaset budynków znajdujących się w zarządzie LP przejdzie proces gruntownej termomodernizacji. Będzie cieplej i oszczędniej, a do tego zwiększy się wykorzystanie „zielonej” energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

termo_zakres_mapa

W tym roku startuje projekt rozwojowy LP, polegający na modernizacji budynków, którymi administrują jednostki LP. Ważną częścią inwestycji będzie także montaż urządzeń wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii), dzięki którym wzrośnie udział czystej, ekologicznej energii. Projekt skierowany jest do wszystkich jednostek organizacyjnych PGL LP i będzie realizowany do połowy
2022 r. Lasy Państwowe planują ze środków własnych przeznaczyć na ten cel ponad 116 mln zł. Za wdrożenie projektu odpowiada Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Projektem objęte zostaną nie tylko budynki biurowe czy techniczne, ale również obiekty o szerszej użyteczności publicznej, np. centra edukacji leśnej. Jeszcze w tym roku termomodernizację przeprowadzić ma też Leśny Bank Genów w Kostrzycy.

W zmodernizowanych budynkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, obniżone zostaną koszty ich utrzymania, a także poprawi się ich standard. Poza pracami termomodernizacyjnymi w części z nich montowane będą instalacje bazujące na OZE, np. kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę.

Wszystkie te inwestycje wpisują się w ogólnoświatowy trend zeroemisyjności w budownictwie, czyli dążenia do projektowania i modernizowania obiektów w taki sposób, aby ich użytkowanie wymagało możliwie niskiego zapotrzebowania na energię. Obniżenie kosztów eksploatacji to zaledwie jeden z jego aspektów. W dobie postępujących zmian klimatu na znaczeniu zyskują rozwiązania proekologiczne. W tym przypadku sprzyjające obniżaniu emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO₂) do atmosfery oraz zmniejszaniu niskiej emisji, będącej przyczyną niebezpiecznego dla zdrowia zjawiska smogu.

W samym tylko 2017 r. na modernizację ponad 60 budynków zostanie przeznaczonych prawie 16,5 mln zł. W projekcie będzie uczestniczyć 46 nadleśnictw, 2 regionalne dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP w Toruniu, RDLP w Katowicach) i jeden zakład ogólnokrajowy – LBG w Kostrzycy. Co ważne, w większości obiektów umieszczone zostaną instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ma ich powstać ponad 40.

Jakie najważniejsze inwestycje zostały zaplanowane? Wśród nich znajdą się m.in.:

Lista zadań kwalifikujących się do projektu w tym roku została już zamknięta, ale w najbliższych dniach ruszy nabór wniosków na rok 2018. Zgłoszenia będą przyjmowane przez CKPŚ do końca marca, a lista zakwalifikowanych inwestycji na rok przyszły powinna być znana do końca czerwca br.