Źródło: Patronat medialny

Wystawa BLIŻEJ NATURY

bliżej natury ok
Wystawa jest kolejną ekspozycją poświęconą sztuce i przyrodzie.

W ubiegłym roku prezentowany był cykl: MGNIENIA Z NATURY, który zgromadził szerokie grono uczestników i odbiorców. Prowadzona działalność edukacyjna w GMK w Komarnikach zawiera się w projekcie: LEŚNE PRZEMIANY. Zakres ideowy przedsięwzięcia przyczyni się do zainteresowania problematyką estetyzacji przestrzeni publicznej, pięknem przyrody i ekologią, a najważniejsze zaktywizuje środowisko twórcze do działania.

 

 

 

Propozycja wystawiennicza Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach odnosi się do popularyzacji sztuki inspirowanej przyrodą. Zapraszamy wszystkich, których twórczość inspirowana jest jej pięknem – tych, którzy z pasją fotografują, rzeźbią, malują lub piszą.

Jeżeli Twoje kompozycje artystyczne mieszczą się w wizji proponowanego tematu, zapraszamy do uczestnictwa.

Regulamin wystawy

1. Organizatorem wystawy: BLIŻEJ NATURY jest Gminny Ośrodek Kultury Komorniki, kuratorem wystawy: artysta plastyk Julia Kaczmarczyk-Piotrowska.

2. Do udziału zapraszamy artystów zajmujących i zaangażowanych w tematy przyrodnicze, szeroko pojętą tematykę inspirowaną naturą. Wypowiadających się w różnych technikach.

3. Termin nadsyłania propozycji do dnia 23 października 2015, na adres gok.komorniki.jkp@wp.pl, dostarczenie prac do Ośrodka do dnia 30 października 2015 r.

4. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 o godzinie 17:30 w Galerii „Piwnica” Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach. Wystawa potrwa do 26 listopada 2015 r.

5. Wszystkie prace winny być opatrzone notatką biograficzną.

6. Organizator nie zwraca kosztów transportu prac oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Prace powinny być dobrze zabezpieczone oraz dostarczone wraz z dokładnym opisem na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 62-052 Komorniki Ul. Stawna 7/11, tel. 061 8107 449.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich, bez wypłacania honorariów autorom.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych prac bez podania przyczyn.

9. Organizator zabezpiecza prace podczas ekspozycji.

10. Każdy uczestnik wystawy prezentujący swoje prace zobowiązany jest do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

11. Prace nie odebrane w ciągu 3 miesięcy przechodzą na własność Organizatora.

12. Udział w wystawie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Szczegóły: www.gokkomorniki.pl

Oraz event wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1050765668315583/