Źródło: Patronat medialny

X PLENER W CZESZEWIE

Wielkopolski rezerwat przyrody już po raz dziesiąty stanie się planem do twórczych zmagań grupy artystów. Tegoroczny plener w Czeszewie odbędzie się pod hasłem: „Zmiana”. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Andrzej Konieczny.

Logo Plener w Czeszewie Leśne przemiany

Plener organizowany jest przez dekadę i skupia środowisko artystyczne z Polski. Wydarzenie niezmiennie opracowują: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska oraz Marek Dobroczyński.  Spotkania trwają nieprzerwanie od 2012 roku a ich celem jest popularyzacja form spędzania wolnego czasu na łonie natury oraz edukacja artystyczna i przyrodniczo – leśna.

W dniach od 31 lipca do 3 sierpnia 2022 roku planowane jest kilkudniowe wydarzenie artystyczne  w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie, w ramach V Festiwalu Bliżej Natury.

Harmonogram spotkania:

31 lipca 2022

Spływ rzeką Wartą z Pyzdr do Czeszewa rozpocznie się o godzinie 8:00.
Wyjazd  z gospodarstwa agroturystycznego U Kazia. Biorą udział chętne osoby.

1-3 sierpnia 2022

Zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym u Kazia w Czeszewie. Plener trwa codziennie od godziny 10:00 do 14:00 z przerwą na obiad. Sesja popołudniowa od 16:00 w tym czasie odbędą się warsztaty szkoleniowe. Koszty zakwaterowania wynoszą 70 zł za dobę. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia, koszty spływu kajakowego zostaną przesłane zainteresowanym osobom osobnym mailem.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu, proszone są o kontakt. Przewidywana ilość uczestników – 15 osób (zgłoszenia przyjmuje kurator do 10 lipca 2022 liczy się kolejność zgłoszeń, potwierdzona mailem na adres (prosimy w temacie wiadomości zapisać: Plener 2022 oraz zaznaczyć – opcja kajaki dla chętnych):  kpjulia@poczta.onet.pl.  

REGULAMIN:

1. Plener jest spotkaniem artystycznym i szkoleniem dla twórców, którzy dobrowolnie wyrażają chęć uczestnictwa. Organizatorami są Lasy Państwowe.

2. Artyści uprawiają malarstwo akwarelowe i uczestniczą w warsztatach.

3. Prace pozostają własnością artystów i są eksponowane na wystawach poplenerowych.

4. Wybrane prace zostaną wyeksponowane podczas wystawy w OEL w Czeszewie i zaineresowanych placówkach. Każdy uczestnik pozostawia minimum jedną pracę celem ekspozycji. Do zwrotu uczestnikom po zakończonym procesie wystawienniczym.

5. Celem pleneru jest popularyzacja twórczych form spędzania czasu wolnego i polskiej przyrody oraz upowszechnianie dóbr kultury oraz edukacja artystyczno-biologiczna. Plener trwa 4 dni.

6. Koszty dojazdu i wyposażenia warsztatowego pokrywają uczestnicy.

7. Osoby niepełnosprawne i dzieci wymagają obecności opiekunów prawnych i pozostają pod ich opieką.

8. Prosimy o zabezpieczenie się przed insektami.

9. Materiały podstawowe zaproponowanej techniki artystycznej zostają przekazane uczestnikom przez Organizatora.

10. Uczestnictwo w plenerze jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na promocję medialną w tym rozpowszechnianie prac i wizerunku.

Informacje zbiorcze: plener w czeszewie – Bing

plener w czeszewie lasy państwowe – Bing

Logo pleneru: Liza Duda.

Zapraszamy do współpracy!  Jeżeli chcesz patronować temu wydarzeniu, promować lub wesprzeć zapraszamy do kontaktu.

Organizacja: Lasy Państwowe.