XI PLENER W CZESZEWIE – informacje organizacyjne

Wielkopolski Rezerwat Przyrody już po raz jedenasty stanie się planem do twórczych zmagań grupy artystów. Tegoroczny plener w Czeszewie odbędzie się pod hasłem: „Echo lasu”. Honorowy patronat nad wydarzeniem przyjął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu  Pan Andrzej Konieczny.

CZESZEWO23PLAKATB

Plener organizowany jest już ponad dekadę i skupia środowisko artystyczne z Polski. Wydarzenie niezmiennie opracowują: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska oraz Marek Dobroczyński.  Spotkania trwają nieprzerwanie od 2012 roku a ich celem jest popularyzacja form spędzania wolnego czasu na łonie natury oraz edukacja artystyczna i przyrodniczo – leśna.

W dniach od 21  do 24 sierpnia 2023 roku planowane jest kilkudniowe wydarzenie artystyczne  w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie, w ramach V Festiwalu Bliżej Natury.

Harmonogram spotkania:

21 sierpnia 2023

21-24 sierpnia 2023.

Zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym u Kazia w Czeszewie. Plener trwa codziennie od godziny 10:00 do 14:00 z przerwą na obiad. Sesja popołudniowa od 16:00 w tym czasie odbędą się warsztaty szkoleniowe. Koszty zakwaterowania wynoszą 80 zł za dobę. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia, zorganizowanie spływu kajakowego, którego koszty zostaną przesłane zainteresowanym osobom osobnym mailem.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu, proszone są o kontakt. Przewidywana ilość uczestników – 15 osób (zgłoszenia przyjmuje kurator do 10 lipca 2023 liczy się kolejność zgłoszeń, potwierdzona mailem na adres (prosimy w temacie wiadomości zapisać: Plener 2023 oraz zaznaczyć – opcja kajaki dla chętnych):  kpjulia@poczta.onet.pl.  

REGULAMIN:

1. Plener jest spotkaniem artystycznym i szkoleniem dla twórców, którzy dobrowolnie wyrażają chęć uczestnictwa. Organizatorami są Lasy Państwowe.

2. Artyści uprawiają malarstwo akwarelowe i uczestniczą w warsztatach.

3. Prace pozostają własnością artystów i są eksponowane na wystawach poplenerowych.

4. Wybrane prace zostaną wyeksponowane podczas wystawy w OEL w Czeszewie i zaineresowanych placówkach. Każdy uczestnik pozostawia minimum jedną pracę celem ekspozycji. Do zwrotu uczestnikom po zakończonym procesie wystawienniczym.

5. Celem pleneru jest popularyzacja twórczych form spędzania czasu wolnego i polskiej przyrody oraz upowszechnianie dóbr kultury oraz edukacja artystyczno-biologiczna. Plener trwa 4 dni.

6. Koszty dojazdu i wyposażenia warsztatowego pokrywają uczestnicy.

7. Osoby niepełnosprawne i dzieci wymagają obecności opiekunów prawnych i pozostają pod ich opieką.

8. Prosimy o zabezpieczenie się przed insektami.

9. Materiały podstawowe zaproponowanej techniki artystycznej zostają przekazane uczestnikom przez Organizatora.

10. Uczestnictwo w plenerze jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na promocję medialną w tym rozpowszechnianie prac i wizerunku.

Informacje zbiorcze: plener w czeszewie

plener w czeszewie lasy państwowe – Bing

Logo pleneru: Liza Duda.

Zapraszamy do współpracy!  Jeżeli chcesz patronować temu wydarzeniu, promować lub wesprzeć zapraszamy do kontaktu.

Organizacja: Lasy Państwowe.

JKP