Źródło: korespondencja, Jarosław Szałata

XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników w Międzyzdrojach przeniesiony na przyszły rok

W ostatnim Komunikacie Rajdowym z 17.06.2020 r. pisaliśmy tak:

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 roku jest wspólnie z poszczególnymi dyrekcjami regionalnymi LP organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Leśnika. Jednak chyba nigdy dotąd nie zdarzyło się tyle przeciwności losu i trudnych do rozwiązania problemów, jak podczas organizacji XXXII Rajdu. Gwałtownie zmienione zasady funkcjonowania nas wszystkich, związane z światową pandemią wirusa COVID-19, zaskoczyły nas w kluczowym dla organizacji Rajdu momencie. Jako zespół organizacyjny stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem i bardzo trudną decyzją, niezbędną jednak do podjęcia…

Miesiąc temu, w tym właśnie cytowanym Komunikacie przekazaliśmy Wam informację, że organizujemy XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników w Międzyzdrojach w dniach 3-5 września 2020 roku!

logo_rajd_leśników_2020

W dniu 15 lipca 2020 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odbyło się spotkanie Zespołu Organizacyjnego wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej „XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników 2020” z udziałem Andrzeja Szelążka – Dyrektora RDLP w Szczecinie, Jarosława Szałaty – Przewodniczącego ZLP w RP oraz dr n. med. Małgorzaty Domagała-Dobrzyckiej – specjalisty zdrowia publicznego Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Głównym tematem spotkania była ocena wpływu bieżącej sytuacji epidemicznej COVID-19 na bezpieczeństwo uczestników, obsługi oraz osób współdziałających przy przeprowadzeniu tego, jakże ważnego, wydarzenia i podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie terminu Rajdu.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, po zapoznaniu się z założeniami organizacyjnymi i charakterem Rajdu oraz uwzględniając bieżącą sytuację w województwie zachodniopomorskim, mając na względzie obecny stan wiedzy na temat wirusa, a także dynamiczną sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 i obowiązujące uregulowania prawne, rekomendowała uczestnikom spotkania zmianę terminu imprezy pracowniczej, przesuwając ją na termin znacznie późniejszy, najlepiej na rok następny.

Pan Andrzej Szelążek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, jako współdziałający przy organizacji Rajdu na terenie szczecińskiej dyrekcji, na mocy Decyzji nr 118 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 17 lipca 2019 r., kierując się poczuciem odpowiedzialności za zdrowie, zarówno uczestników Rajdu jak i pracowników jednostek szczecińskiej dyrekcji zaangażowanych m.in. w przygotowanie i obsługę tras rajdowych, mając na uwadze profesjonalne, a tym samym bezpieczne przygotowanie wydarzenia – zdecydowanie również opowiedział się za zmianą terminu Rajdu i organizowanie go w przyszłym roku. Jednocześnie podtrzymał, wspólnie z Zespołem Organizacyjnym, dotychczasowe wszelkie ustalenia organizacyjne przekazywane Państwu we wcześniejszych komunikatach.

W związku z powyższym Zespół Organizacyjny XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników po uwzględnieniu przedłożonych rekomendacji i opinii sanitarnej, mając na uwadze:

z całą odpowiedzialnością ocenił sytuacje i stwierdził, że brak jest możliwości zapewnienia przez Organizatorów pełnego bezpieczeństwa podczas Rajdu, zorganizowanego w terminie 3-5 września 2020 r.

W związku z tą decyzją Komitet Organizacyjny XXXII Rajdu Leśników w Międzyzdrojach, który odbędzie się pod hasłem: „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!” komunikuje i apeluje do wszystkich związanym z tą tradycyjną imprezą leśników i przyjaciół lasu:

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy Leśnicy:

Podjęliśmy te trudne decyzje przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich leśników oraz przyjaciół lasu związanych z naszą wspólną, jedyną w swoim rodzaju imprezą pracowniczą.

Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i zweryfikowanie po raz kolejny swoich planów. Nie poddawajmy się i nie rezygnujmy z tradycyjnego, rajdowego ogólnopolskiego spotkania. Tylko dzięki takiej postawie zrozumienia i współpracy nasze wspólne, doroczne spotkanie, na przekór wszelkim przeciwnościom losu, jednak odbędzie się w Międzyzdrojach i będzie przez nas wyjątkowo dobrze zapamiętane.

Kiedy już spotkamy się w gronie Rajdowej Rodziny nad Bałtykiem, w otoczeniu zachodniopomorskich lasów, po tak długim czasie wyczekiwania, izolacji i niepewności, kiedy zaśpiewamy wspólnie rajdową piosenkę i spotkamy dawno nie widzianych przyjaciół, z całą pewnością będziemy przekonani, że warto było tak długo czekać.

Komitet Organizacyjny

XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników