Źródło: Jolanta Węgiel

Zaproszenie na studia magisterskie „Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo Leśna”

Studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom kierunków: leśnictwo, biologia, ochrona środowiska. Student zdobywa wiedze o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabywa umiejętności związane ze sporządzaniem i merytoryczną oceną dokumentacji, ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych. Niewątpliwym atutem kierunku jest połączeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, zajęcia w terenie, które pozwalają na zdobycie umiejętności, doświadczenia, a także integrację studentów.

rys4 kolor

Unikatowy w skali kraju kierunek studiów, którego program powstał z współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

Więcej informacji znajdziesz: nr tel.507 927 286 mail:rekwl@up.poznan.pl

więcej o kierunku https://puls.edu.pl/kierunek/ochrona-przyrody-i-edukacja-przyrodniczo-le%C5%9Bna?fbclid=IwAR2hKVC8HkJkalyYiII1YIk09yrQb5KYFMQXUDlMQXjEwZSvcHdBxGkJUe0

informacje dla kandydatów https://puls.edu.pl/kandydat/vademekum-kandydata-2s?fbclid=IwAR1mSmLCuFRsH994HJwVwgiL5r8fxPgH6QTssYeIbv6oRC3N60xeVBsbTU8