Źródło: korespondencja, Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Związek Leśników Polskich w RP inwestuje w przyszłych leśników

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP kolejny raz sfinansowała stypendia dla uczniów szkół leśnych ostatnich klas. Każda z 13 placówek otrzymała po 1500 zł dla najlepszych abiturientów.

1. Od lewej: Jolanta Gąszczyk - Szulkowska - dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie, Krzysztof Górski - Wiceprzewodniczący ZLP w RP, laureaci stypendiów z Technikum Leśnego w Warcinie - Kacper Szymanowski  i Patrycja Sikorska.
1. Od lewej: Jolanta Gąszczyk – Szulkowska – dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie, Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, laureaci stypendiów z Technikum Leśnego w Warcinie – Kacper Szymanowski i Patrycja Sikorska.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 szkół leśnych, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie i Zespołu Szkół w Tułowicach. Aby się o nie ubiegać, należy osiągnąć najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Każdego roku nagrody pieniężne trafiają do dwóch abiturientów danej szkoły.

Stypendia ufundowane przez Związek Leśników Polskich w RP to szczególny i wymierny wyraz troski o jakość kształcenia przyszłych leśników finansowany ze składek naszych członków – komentuje Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP.

Wspieranie szkolnictwa leśnego i dbałość o wysoką jakość kadr poprzez finansowanie stypendiów dla wybranych uczniów średnich szkół leśnych to jedno z zadań statutowych ZLP w RP. Inicjatywa ta spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony dyrektorów szkół leśnych.

2. Ireneusz Żelazny, Przewodniczący Okręgu Krośnieńskiego, przekazuje stypendia uczniom Zespołu Szkół Leśnych w Lesku: Bartłomiejowi Dydyńskiemu i Alicji Krawiec.
2. Ireneusz Żelazny, Przewodniczący Okręgu Krośnieńskiego, przekazuje stypendia uczniom Zespołu Szkół Leśnych w Lesku: Bartłomiejowi Dydyńskiemu i Alicji Krawiec.

Bardzo dziękuję za kolejny rok docenienia najlepszych uczniów – zawodowców w naszej szkole. Z mojej perspektywy jest to bezcenna inicjatywa. - Przemysław Jarosik, dyrektor TL w Starościnie.

Rada Krajowa ZLP w RP sponsoruje stypendia dla wyróżniających się uczniów klas czwartych szkół leśnych od 2015 roku. Łącznie, przez pięć ostatnich lat, Związek przeznaczył na ten cel 90 000 zł i nagrodził 142 absolwentów.