Źródło: korespondencja, Jarosław Szałata

Związki Zawodowe przeciwne włączeniu leśnictwa i łowiectwa do resortu rolnictwa

20 listopada w głosowaniu nr 147, Sejm głosami polityków PiS oraz jednego posła PSL – Kukiz15 przyjął nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, zgodnie z którą leśnictwo i łowiectwo ma trafić do resortu kierowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZLPWRP_logo

Projekt ten budzi  zdecydowany sprzeciw środowisk leśników, przyrodników i myśliwych. Powstają wątpliwości czy pod pieczą resortu rolnictwa, polskie leśnictwo nadal realizować będzie gospodarkę opartą na podstawach ekologicznych, ochronie przyrody, bioróżnorodności i klimatu.

O pozostawienie leśnictwa i łowiectwa w resorcie środowiska swój apel wystosowały związki zawodowe działające w branży leśnej i przyrodniczej.

apel_1
apel_2