leśnictwo uczelnie

Kierunek studiów – LEŚNICTWO

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

Kontakt: Wydział Leśny, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, bud. 34 pok. 11 (parter)
tel. +48 22 59 38010
e-mail: dwl@sggw.pl,
http://wl.sggw.pl/

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

Kontakt: Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Krakow,
tel. +48 (12) 662-50-01,
fax +48 (12) 411 97 15,
e-mail: wles@ar.krakow.pl

https://wl.urk.edu.pl/

 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Kontakt: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel./fax  848-7098 – studia stacjonarne,
tel./fax  848-7099 -  studia niestacjonarne/
e-mail: dziekles@up.poznan.pl
http://wles.up.poznan.pl/

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Leśnictwo

Kontakt: ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
e-mail: wszs@tuchola.pl
tel/fax: +48 52 5591987
http://www.wszs.tuchola.pl/

 

Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

Kontakt: ul. Piłsudskiego 8
17-200 Hajnówka
tel. 85/ 682-95-00
http://www.zwl.pb.edu.pl/

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu

Kontakt: ul. Oczapowskiego 8
10-719 Olsztyn
tel. 89/ 523-33-16
e-mail: dziekanat.ksr@umw.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/kliel/

  • Olsztyniak

    A UWM?

    • Rafał Szkopiński

      dodałem UMW :)