las skarbnicą

Źródło: Wydz. Leśny UP w Poznaniu - Jolanta Węgiel

Konkurs fotograficzny – Las skarbnicą bioróżnorodności

Termin nadsyłania prac: 4 maja 2015 r.

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza: pracowników, studentów i absolwentów wydziału, oraz wszystkich fotografów przyrody do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „Las skarbnicą bioróżnorodności”.

Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane techniką cyfrową lub zeskanowane zdjęcia analogowe. Na konkurs można zgłaszać fotografie obejmujące następujące tematy:

Prace na konkurs należy dostarczyć na nośniku cyfrowym (CD, DVD, SD, pendrive) tradycyjną pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście, w terminie do 4 maja 2015 r. (decyduje data nadania) na adres:

Dziekanat Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Collegium Maximum,
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań, dopisek „Konkurs”.

Oceny nadesłanych zdjęć dokona Kapituła konkursu powołana przez organizatora. Podstawowymi kryteriami oceny dokonywanymi przez Kapitułę Konkursu są: walory artystyczne, oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu.

Nagrodą główną dla autora najlepszego zdjęcia jest zorganizowanie indywidualnej wystawy fotograficznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w budynku Kolegium Cieszkowskich, połączonej z działaniami promocyjnymi. Dodatkową nagrodą jest zaprezentowanie na wystawie ciągłej w budynku Kolegium Cieszkowskich na okres nie krótszy niż dwa lata. Na życzenie autora, obok imienia i nazwiska, na fotografii zostanie umieszczony mail.
Nagrodą dla autorów wyróżnionych prac jest zaprezentowanie ich na wystawie ciągłej w budynku Kolegium Cieszkowskich na okres nie krótszy niż dwa lata. Na życzenie autora, obok imienia i nazwiska, na fotografii zostanie umieszczony mail.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Jolanta Węgiel (e-mail: jwegiel@up.poznan.pl, tel.: 695 744 932).

wles.up.poznan.pl/pl/og-lnopolski-konkurs-fotograficzny-las-skarbnic