Tadeusz Kandafer (13)

Tadeusz Kandafer

Urodził się w Kudowie Zdroju, niewielkim uzdrowisku na Dolnym Śląsku. Studiował pedagogikę i biologię na UAM w Poznaniu.

Od 2000 r. pracuje w Parku Narodowym Gór Stołowych, gdzie zajmuje się przede wszystkim edukacją (prowadzeniem zajęć, warsztatów, praktyk) oraz po troszę wszystkim, czyli pisaniem wniosków, wydawnictwami itp.Jego wielkimi pasjami są literatura i fotografia. To właśnie w literaturze poszukuje inspiracji do moich zdjęć choć często jest też tak, że to sama przyroda jak zechce uchyla rąbka swojej tajemnicy.

Bardzo lubi włóczyć się po lesie z aparatem w ręku. Jak zdradza  często wraca z takich wycieczek z „niczym”, ale tak naprawdę zyskuje bardzo wiele: ciszy go moment zadumy i kontemplacji, doświadczenie. Od 2007 r wysyła zdjęcia na konkurs Lasu Polskiego – dwutygodnika leśników. W 2008 r znalazł się w pierwszej 20 nagrodzonych a 2009 r. zdobył Nagrodę Grand Prix.