sosny suwalszczyzna 2007 (1)

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Polska przyroda w liczbach

Polska jest krajem środkowoeuropejskim o powierzchni 322 575 km².

Obszar lądowy (łącznie z wodami śródlądowymi) wynosi 311 888 km²,

Powierzchnia morskich wód wewnętrznych 2 005 km², morza terytorialne 8 682 km²

Geometryczny środek Polski mieści się we wsi Piątek, położonej około 15 km od Łęczycy i 33 km od Łodzi.

Najdalej na północ wysunięty kraniec Polski (54º50′ N) to przylądek Rozewie, na południe (49º00′ N) szczyt Opołonek w Bieszczadach, na zachód (14º07′ E) kolano Odry koło Osinowa Dolnego, a na wschód (24º09′ E) kolano Bugu we wsi Zosin.

Ponad połowa obszaru – aż 54% leży w dorzeczu Wisły, 34% – Odry, 1% – Niemna, 11% – rzek pobrzeża Morza Bałtyckiego.

Polska jest krajem nizinnym, gdzie średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 173 m.

Najniżej położony punkt – 1,8 m znajduje się w miejscowości Rączki Elbląskie.

Najwyżej położonym punktem są Rysy, które znajdują się na poziomie 2 499 m n.p.m.

Niziny zajmują ponad 91% powierzchni, wyżyny 5,6%, góry 3,3% z tego 0,2% przypada na góry wysokie.

Ukształtowanie powierzchni Polski charakteryzuje pasowy układ rzeźby: krajobraz młodoglacjalny (z pasem pobrzeży i pojezierzy) w północnej części kraju, staroglacjalny w centralnej części oraz pas wyżyn i gór na południu. Cechą charakterystyczną jest również nachylenie z kierunku południowo-wschodniego na północno-zachodni.

Całkowita długość granicy wynosi 3 511 km, w tym 1 295 km biegnie wodami granicznymi.

Polska graniczy z siedmioma państwami. Najdłuższa granica dzieli nas z Republiką Czeską – 796 km, najkrótsza z Litwą – 104 km. Granica morska ma długość 440 km.

Polska, podobnie jak i inne kraje, nie ma kompletnej listy gatunków reprezentującej wszystkie królestwa świata żywego, chociaż z roku na rok dzięki wysiłkom setek specjalistów liczba danych dotycząca poszczególnych taksonów rośnie. Gatunki organizmów żywych występujące na terenie Polski związane są zarówno ze środowiskiem wodnym (wody śródlądowe i morskie) oraz lądowym.

Obecnie w Polsce żyje ok. 57 000 gatunków. Natomiast na różnorodność biologiczną Polski wpływa przede wszystkim jej położenie geograficzne, warunki klimatyczne oraz krótki okres jaki upłynął od momentu ustąpienia lodowców.

Położenie, ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie oraz zróżnicowanie klimatyczne powoduje, że występują tu zarówno gatunki charakterystyczne dla obszarów nizinnych jak i górskich, te związane z klimatem atlantyckim jak i kontynentalnym (gatunki borealne i stepowe), gatunki leśne jak i terenów otwartych.

Nad Polską krzyżują się szlaki corocznych przelotów, więc regularnie pojawiają się ptaki z północnych skrajów kontynentu, a także gatunki z Syberii, rzadziej przylatują wędrowne ptaki z dalekiego wschodu Azji, a zupełnie wyjątkowo zabłąkani wędrowcy z Ameryki Północnej.

Natura w Polsce wszechstronnie reprezentuje świat istot żywych całego kontynentu i dlatego ma szczególną wartość na tle walorów przyrodniczych Europy.

Poznając polską przyrodę można stać się jej znawcą dla dużej części Europy.

Liczba dotychczas opisanych gatunków występujących na terenie Polski (Symonides E., 2008, Ochrona przyrody, WUW)

Liczba dotychczas opisanych gatunków występujących na terenie Polski, źródło: www.gdos.gov.pl
Liczba dotychczas opisanych gatunków występujących na terenie Polski, źródło: www.gdos.gov.pl