Regulamin

Regulamin użytkowania serwisu „Dziennik Leśny”
1. „Dziennik Leśny” prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Nasze strony zawierają dokumenty chronione prawem autorskim, jak również inne materiały będące pod ochroną praw autorskich. Cytowane przez serwis fragmenty dokumentów z innych źródeł zawsze opatrzone są podaniem źródła informacji.

2. Serwis dopełni wszelkich starań aby informacje były rzetelne i zgodne z prawdą. W żadnym przypadku nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych informacji. Nie gwarantujemy nieprzerywalnego , niezakłóconego dostępu do serwisu. Jego praca może być zakłócona różnymi czynnikami niezależnymi od nas. Jednocześnie będziemy dokładać wszelkich starań aby tego typu zakłócenia występowały jak najrzadziej.

3. Korzystanie z utworów, informacji i danych umieszczonych w serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w wyżej wymienionej ustawie.

4. Wszystkie dane i informacje jak również nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm jakie występują w serwisie mogą być lub też są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi firm lub ich właścicieli i zostały użyte w serwisie jedynie w celach identyfikacyjnych.

5. Dane i informacje zawarte w naszym serwisie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez wyraźnej zgody „Dziennika Leśnego”.

6. Kopiowanie, przedruk tekstów i zdjęć zamieszczonych na stronach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za zgodą właściciela serwisu.

7. Wszelką odpowiedzialność za działania sprzeczne z prawami autorskimi ponoszą użytkownicy serwisu. Udostępniając swoje materiały za pośrednictwem serwisu użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie tych materiałów przez redakcję „Dziennika Leśnego”. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

8. Jedną z części serwisu jest galeria zdjęć. Zdjęcia do galerii można przesłać do publikacji redakcji „Dziennika Leśnego” z zastrzeżeniem, że są to wyłącznie zdjęcia na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku udostępnienia  zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.)  jesteś zobligowany do uzyskania zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Udostępnienie zdjęć redakcji „Dziennika Leśnego” stanowi jednocześnie oświadczenie użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi udostępniający dane zdjęcie. Serwis „Dziennik Leśny” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia udostępnione do publikacji.

9. Nie możesz udostępnić zdjęć, tekstów i innych materiałów, których nie jesteś autorem lub co do których nie posiadasz zgody na ich publikacje. Udostępniając zdjęcia, teksty i inne materiały redakcji „Dziennika Leśnego” ponosisz pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem redakcji „Dziennika Leśnego” jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek udostępnienia zdjęć, tekstów i innych materiałów, podejmujesz na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokrywasz wszelkie uzasadnione koszty jakie poniosła redakcji „Dziennika Leśnego” wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
Redakcja „Dziennika Leśnego” nie odpowiada za wady prawne zdjęć, tekstów i innych materiałów.

10. Udostępniając zdjęcia, teksty i inne materiały wyrażasz zgodę na ich publikację w ramach serwisu „Dziennik  Leśny” on-line, off-line oraz w materiałach promocyjnych serwisu, zachowując do nich pełne prawa autorskie i majątkowe.
Każdorazowe udostępnienie zdjęć, tekstów i innych materiałów oznacza udzielenie redakcji  serwisu  bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowych zdjęć, tekstów i innych materiałów  (oraz/lub wszelkich innych informacji) na każdej z stron serwisu i dowolnej części serwisu, a także opatrywanie  przekazami reklamowymi oraz zgody na wykorzystywanie  na jakichkolwiek nośnikach, w tym w szczególności w sieci internet, utrwalanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek techniką, oraz zgody na opracowanie na podstawie z zdjęć, tekstów i innych materiałów utworów zależnych, a to w związku z działalnością  serwisu, w ramach przedmiotowej działalności, promowania i prezentacji ze zdjęć, tekstów i innych materiałów  oraz promowania i prezentacji działalności oraz funkcjonowania serwisu.

11.  Redakcja serwisu zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia zdjęć, tekstów i innych informacji  bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści, zdjęć zawierających znaki wodne innych serwisów, szczególnie serwisów powszechnie znanych, zdjęć z gazet, czasopism, książek, komiksów itp.

12. Użytkownicy serwisu mogą rozsyłać linki do zdjęć, tekstów i innych materiałów zawartych na stronach serwisu „Dziennik Leśny”, za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów, dodawać do nich linki na stronach, forach oraz zamieszczać linki w dowolnym miejscu i podawać jego adres komukolwiek. Linkować można  z zastrzeżeniem iż  link prowadzi do strony zdjęć, tekstów i innych materiałów  na stronach serwisu.

13. Redakcja  serwisu może zamieszczać na stronach zdjęć, tekstów i innych materiałów , w ich otoczeniu, na ich warstwie reklamy dowolnej postaci i jakimkolwiek czasie emisji.

14. Oświadczasz, iż znana jest Ci treść tego regulaminu oraz zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

15. „Dziennik Leśny” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.