babia góra

Powołano Fundację Narodowego Centrum Górskiego

6 września 2014 r powołano Fundację Narodowe Centrum Górskie, ktore będzie miało siedzibę u podnóży Babiej Góry w Zawoi. Inicjatorem założenia jest Centrum Górskie Korona Ziemi a członkami Fundacji są wybitni himalaiści, taternicy, a także dziennikarze, reżyser oraz inicjatorzy wydarzeń kulturalnych związanych z górami.

Fundację powołano aby stworzyć Centralne Archiwum Górskiego, które będzie stanowić największe archiwum górskie na terenie Polski, ale również upamiętnić sylwetki i dokonania działaczy alpinizmu i himalaizmu polskiego; wspierać środowiska himalaistów, alpinistów, taterników i podróżników, upowszechniać wiedzę o wspinaczce górskiej, prowadzić działania informacyjne i edukacyjne w zakresie eksploracji górskiej. Centrum będzie wyszukiwać, gromadzić, digitalizować oraz udostępniać zbiory związane z polską wybitną działalnością w górach wysokich.

Szefem Centrum Górskiego został Janusz Kurczab - himalaista, olimpijczyk oraz dziennikarz:

Władze Fundacji

Zarząd
Prezes: Bartosz Krawczak (prezes Centrum Górskiego Korona Ziemi).
Członkowie: Wojciech Chowaniak (wiceprezes Centrum Górskiego Korona Ziemi), Magdalena Ziaja (Centrum Górskie Korona Ziemi, dyrektor Spotkań z Filmem Górskim Zakopane), Wojciech Grzesiok (członek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu).
Sekretarz: Daniel Kobiela (Centrum Górskie Korona Ziemi).
Rada Fundacji: Bartosz Krawczak, Wojciech Chowaniak, Magdalena Ziaja, Wojciech Grzesiok, Daniel Kobiela, Renata Wcisło red. naczelna „Taternika”), Jerzy Porębski (reżyser specjalizujący się w tematyce górskiej), Wojciech Fusek (z-ca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej), Krzysztof Wielicki (himalaista), Janusz Majer (himalaista), Zofia Majer, Janusz Kurczab (himalaista).

Działalność Centrum Górskiego Korona Ziemi ruszy jesienią 2014 r.